Handelsvillkor gällande vid företagsköp

Nedan kan du läsa särskilda handelsvillkor som gäller vid handel med FÖRETAGSKUNDER, vilket är ett tillägg till handelsvillkor vid konsumentköp. Är du tveksam kring något i samband med köp hos oss, är du alltid välkommen att kontakta oss på 07-688 257 30 eller skriva till oss på kundservice@go-blue.se
Telefontider
Måndag: 17:30 till 19:30
Tisdag:   17:30 till 19:30
Onsdag: 08:00 till 10:00
Torsdag: 08:00 till 10:00
Fredag:  08:00 till 10:00

Om du letar efter handelsvillkor för konsumentköp, hittar du dem här..

Definition av företagskund

  • Om din beställning på hemsidan innehåller ett organisationsnummer, eller om du är upprättad som företags-/offentlig kund, är det tal om företagsköp.
  • Om fakturaadressen innehåller ett företagsnamn är det tal om företagsköp (du får gärna få ditt paket levererad privat på ditt arbete - använd fältet med alternativ leveransadress för detta).

Reklamation och returnering

Go-blue.se ger ingen garanti i förhållande till den sålda varan som kunden omgående skall undersöka vid mottagningen. Reklamation på fel/brister skall ske omgående och senast 8 dagar efter att felet/bristen har eller borde vara konstaterad och senast 12 månader efter leverans. Reklamation skall ske skriftligt och med beskrivning av felet/bristen samt dokumentation som styrker detta. Vid för sen eller bristfällig reklamation bortfaller kundens krav jämtemot Go-blue.se.

Felaktig användning, åsidosättande av bruksanvisningar och riktningslinjer från Go-blue.se eller Go-blues leverantörer, utgör inte en brist och bortfaller vid eventuellt utförda ändringar eller felaktiga ingrepp i varan.

Vid fel/brister kan Go-blue.se leverera om eller åtgärda felet/bristen, och sker det inom rimlig tid, bortfaller kundens rätt att häva eller resa betalningskrav mot Go-blue.se. Är en reklamation oberättigad, kan Go-blue.se fakturera kunden för kostnader som uppstår i samband med undersökning, omleverans och/eller åtgärdande av felet/bristen. Byte eller reparation medför inte att det löper en ny 12 månaders reklamationsperiod.

Varor kan returneras senast 8 dagar efter leverans om kunden inte är nöjd med levererad vara och på villkor att 1) varan är oskadd, oanvänd samt i obrutet originalemballage och 2) returneringen sker på kundens räkning och ansvar.

Ansvarsbegränsning

Go-blue.se kan inte ställas till ansvar för indirekta förluster, t.ex. förlorad förtjänst, goodwill, produktionsförluster, förluster av data, leverantörsfel eller -svikt. Krav mot Go-blue.se, t.ex. p.g.a. fel, brister, förseningar och produktansvar, kräver under alla omständigheter att Go-blue.se har handlat försåtligt eller grovt oaktsamt.

Handelsvillkor gällande vid företagsköp är senast uppdaterade 01.11.2017.

Har du några frågor?

Ring oss på
07-688 257 30
eller skicka ett mail till
kundservice@go-blue.se