På go-blue.se använder vi cookies för att optimera webbplatsen och dess funktionalitet. Våra cookies är ofarliga och smälter inte.
Om du har frågor om cookies på go-blue.se, kontakta kundeservice@goblue.dk eller ring oss på +45 97 42 12 00.
Goblue håller semesterstängt under vecka 31 och 32

Handelsvillkor gällande vid företagsköp

Nedan kan du läsa särskilda handelsvillkor som gäller vid handel med FÖRETAGSKUNDER, vilket är ett tillägg till handelsvillkor vid konsumentköp. Är du tveksam kring något i samband med köp hos oss, är du alltid välkommen att kontakta oss på 07-688 257 30 eller skriva till oss på kundservice@go-blue.se
Telefontider
Måndag: 17:30 till 19:30
Tisdag:   17:30 till 19:30
Onsdag: 08:00 till 10:00
Torsdag: 08:00 till 10:00
Fredag:  08:00 till 10:00

Om du letar efter handelsvillkor för konsumentköp, hittar du dem här..

Definition av företagskund

  • Om din beställning på hemsidan innehåller ett organisationsnummer, eller om du är upprättad som företags-/offentlig kund, är det tal om företagsköp.
  • Om fakturaadressen innehåller ett företagsnamn är det tal om företagsköp (du får gärna få ditt paket levererad privat på ditt arbete - använd fältet med alternativ leveransadress för detta).

Reklamation och returnering

Go-blue.se ger ingen garanti i förhållande till den sålda varan som kunden omgående skall undersöka vid mottagningen. Reklamation på fel/brister skall ske omgående och senast 8 dagar efter att felet/bristen har eller borde vara konstaterad och senast 12 månader efter leverans. Reklamation skall ske skriftligt och med beskrivning av felet/bristen samt dokumentation som styrker detta. Vid för sen eller bristfällig reklamation bortfaller kundens krav jämtemot Go-blue.se.

Felaktig användning, åsidosättande av bruksanvisningar och riktningslinjer från Go-blue.se eller Go-blues leverantörer, utgör inte en brist och bortfaller vid eventuellt utförda ändringar eller felaktiga ingrepp i varan.

Vid fel/brister kan Go-blue.se leverera om eller åtgärda felet/bristen, och sker det inom rimlig tid, bortfaller kundens rätt att häva eller resa betalningskrav mot Go-blue.se. Är en reklamation oberättigad, kan Go-blue.se fakturera kunden för kostnader som uppstår i samband med undersökning, omleverans och/eller åtgärdande av felet/bristen. Byte eller reparation medför inte att det löper en ny 12 månaders reklamationsperiod.

Varor kan returneras senast 8 dagar efter leverans om kunden inte är nöjd med levererad vara och på villkor att 1) varan är oskadd, oanvänd samt i obrutet originalemballage och 2) returneringen sker på kundens räkning och ansvar.

Ansvarsbegränsning

Go-blue.se kan inte ställas till ansvar för indirekta förluster, t.ex. förlorad förtjänst, goodwill, produktionsförluster, förluster av data, leverantörsfel eller -svikt. Krav mot Go-blue.se, t.ex. p.g.a. fel, brister, förseningar och produktansvar, kräver under alla omständigheter att Go-blue.se har handlat försåtligt eller grovt oaktsamt.

Handelsvillkor gällande vid företagsköp är senast uppdaterade 01.11.2017.

Har du några frågor?

Ring oss på
07-688 257 30
eller skicka ett mail till
kundservice@go-blue.se